Inschrijvings- voorwaarden

INSCHRIJVING EN BETALING

Inschrijven doe je via onze activiteitenagenda.

Als je al een account hebt, kun je hier inloggen en je inschrijven voor een activiteit.
Plaatsing voor een activiteit is op volgorde van inschrijving. In je account kun je zien voor welke activiteit(en) je bent ingeschreven.
Als je nog geen account hebt, kun je hier een account aanmaken en je inschrijven voor een activiteit (NB: dit kan niet met je al bestaande bibliotheekaccount, waarmee je boeken leent, verlengt, reserveert, enz.). Plaatsing voor een activiteit is op volgorde van inschrijving.
In je account kun je zien voor welke activiteit(en) je bent ingeschreven.

Bevestiging en annulering

Ongeveer één week voor de aanvangsdatum van de activiteit bekijken wij of er voldoende aanmeldingen zijn om de activiteit ook daadwerkelijk door te laten gaan. Gaat de activiteit door, dan krijg je een bevestigingsmail en wordt je betaling snel daarna geïncasseerd.
Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht voor om een activiteit te annuleren.
Je krijgt hiervan bericht per mail. Er wordt dan geen betaling geïncasseerd.
Let op: betalen in termijnen is niet mogelijk.

Taalcursussen

De cursusprijs van taalcursussen is exclusief studie- en/of werkboeken.
Wij raden je echter aan de boeken pas aan te schaffen als bekend is dat de taalcursus doorgaat. Dit krijg je uiterlijk één week voor aanvang van de cursus te horen.
Overstappen naar een ander cursusniveau kan alleen direct na de eerste les en alleen na overleg met de cursusadministratie via programmering@bibliotheekhilversum.nl en de docenten in kwestie. Let op: daarna is overstappen niet meer mogelijk.
Later instromen: is voor taalcursussen alleen mogelijk vanaf de tweede les.
Uitzondering voor de taalcursus ‘Nederlands voor anderstaligen’: hier is later instromen en overstappen naar een ander niveau nog mogelijk vanaf de 3e les. Hierna is instromen en overstappen niet meer mogelijk.
Let op: er wordt géén korting op de cursusprijs gegeven vanwege gemiste lessen.

Vakanties en feestdagen

Er is geen les tijdens de vakantieperiodes van Regio Noord. Ook op officiële feestdagen zijn er geen activiteiten. Raadpleeg op onze website hiervoor de Afwijkende openingstijden.

Wijziging cursuslocatie

Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum behoudt zich het recht voor om de cursuslocatie te wijzigen in verband met de omvang van de aanmeldingen of de beschikbaarheid van een locatie.

Calamiteiten en overmacht

Bij overmachtssituaties en calamiteiten kan de cursus voortgezet moeten worden op een andere datum, locatie of online. In deze situaties wordt er geen restitutie verleend van het cursusgeld.
Als wij door bijvoorbeeld een lockdown onze deuren opnieuw moeten sluiten, zullen de lessen per direct, waar mogelijk, online worden voortgezet.
Lessen die uitvallen wegens calamiteiten die buiten de invloed van Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum liggen, worden niet of beperkt ingehaald en restitutie is niet mogelijk.

Vervallen les

Bij uitval van de docent (bijvoorbeeld wegens ziekte) wordt de vervallen les in de regel aan het einde van de cursus ingehaald. Wij verzoeken je hiermee rekening te houden bij je planning dat je cursus in dat geval een (of twee weken) kan uitlopen.  

Restitutie van cursusgeld

Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk.

Wachtlijst

Wanneer je je inschrijft voor een activiteit die volgeboekt blijkt te zijn, kan de administratie besluiten om een wachtlijst aan te leggen – afhankelijk van de activiteit.
Als er een plaats vrijkomt, nemen we contact met je op.

Aansprakelijkheid

Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en activiteiten.

Akkoordverklaring

Door inschrijving en betaling van de automatische incasso verklaar je akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.

Hilversum, november 2023